Prace murasko tynkarskie

 

 

Prace murarsko-tynkarskie 


 
1. Montaż drzwi wewnętrznych
 
2. Montaż drzwi zewnętrznych
 
3. Skuwanie tynku
 
4. Obróbka otworów okiennych
 
5. Tynki akrylowe-mineralne
 
6. Tynki ozdobne
 
7. Tynkowanie tradycyjne
 
8. Murowanie z cegły
 
9. Ościeżnica ( demontaż-montaż )
 
10. Dwustronne obrobienie glifów przy drzwiach (szer. od 10cm)
 
11. Obkładanie schodów terakotą lub gressem wraz z cokolikiem,za stopień szerokości 1 mb
 
12. Montaż drzwi pojedynczych z dwustronnym obrobieniem glifów (szer. od 10cm) i demontażem starych drzwi
 
13. Montaż ścianki działowej z ytongu
 
14. Montaż parapetów wewnętrznych
 
15. Dociepalanie ścian wewnątrz
 
16. Wylewki samopoziomujące
 
17. Wylewki tradycyjne do 1 cmm
 
18. Układanie cegły klinkierowej
 
19. Montaż okien
 
20. Montaż luksferów
 
21. Montaż futryn drewnianych
 
22. Wyburzanie ścian z cegły do gr. 20 cm,
 
23. Uzupełnienie pasów tynków po wyburzonych ścianach i otworach szer.20cm gotową zaprawą tynkarską z kosztem zaprawy
 
24. Obróbka otworów drzwiowych i okiennych gotową zaprawą tynkarską z kosztem zaprawy
 
25. Rozbiórka starych otworów drzwiowych i okiennych z wywozem na wysypisko
 
26. Uzupełnianie tynków (wap-cem) 
 
27. Wymurowanie stopnia 
 
28. Skuwanie starego tynku lub płytek z wyniesieniem bez kontenera 
 
29. Usunięcie gruzu powstałego po rozbiórkach